Altivar 61 Drive 75HP 240V 3Ø

Altivar 61 Drive 75HP 240V 3Ø

0 review(s) | Add your review

Schneider Altivar 61 Drive
75HP
55KW
200-240V 50/60Hz Three phase input